Dla Rodziców

Pobyt dziecka w szpitalu to wielkie wydarzenie i stres nie tylko dla dziecka, ale również dla rodziców. Jak przygotować się do pobytu, jak odnaleźć się w szpitalnych realiach?

Znajdziecie tu Państwo niezbędne informacje i porady jak pomóc dziecku i sobie w trakcie hospitalizacji.

Przyjęcie planowe na Oddział Chirurgii

Co zabrać do szpitala?

Dzień przyjęcia

Pobyt na Oddziale

Rodzice z dziećmi i odwiedziny
Broszury Informacyjne
Przygotowanie dziecka do fiberoskopii
Kwalifikacja pacjenta do implantu na przewodnictwo kostne

Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegach na szkielecie twarzoczaszki

Wsparcie dla rodzin dzieci z wadą rozszczepową

Elektrostymulacja podniebienia

Przyjęcie planowe na Oddział Chirurgii

Kwalifikacja do leczenia

Leczenie w trybie planowym w Oddziale Chirurgii Dziecięcej WSSD w Olsztynie odbywa się na podstawie kwalifikacji, przeprowadzonej przez lekarzy naszego Oddziału. Jeżeli istnieje podejrzenie, że Państwa dziecko wymaga leczenia chirurgicznego, w zależności od dolegliwości należy zgłosić się do Poradni Chirurgicznej. Lekarz na podstawie badania dziecka i dostępnej dokumentacji zaproponuje Państwu optymalną metodę leczenia i ustali dogodny termin przyjęcia na Oddział.

Termin zabiegu

Termin zabiegu ustalany jest na podstawie aktualnego stanu zdrowia dziecka: przebyte infekcje, antybiotykoterapię, szczepienia.

Data wyznaczona przez lekarza, jest datą przyjęcia na Oddział. Operacje zwykle odbywają się następnego dnia. Ponieważ nasz Oddział pracuje w trybie ostrego dyżuru, operacje planowe mogą ulec przesunięciu o kolejne dni.

W przypadku konieczności zmiany terminu hospitalizacji (choroba dziecka, inne) uprzejmie prosimy o kontakt pod nr tel. 89 539 32 61

Przyjęcie planowe do zabiegu operacyjnego dyskwalifikują:

 • zaszczepienie dziecka przeciw Di-Per-Te, Polio, Haemophilus, Pneumokoki przez okres 3 dni od szczepienia,
 • świnka, odra, różyczka, ospa wietrzna przez okres 3 tygodni od szczepienia,
 • kontakt z osobą chorą na: świnkę, ospę wietrzną, różyczkę, krztusiec przez okres 3 tygodni od kontaktu,
 • Przebyta przez dziecko choroba zakaźna:
  -przez okres 7 tygodni w przypadku ospy wietrznej, świnki, różyczki,
  -przez okres 7 tygodni w przypadku krztuśca od momentu rozpoczęcia podawania antybiotyku,
  -przez okres 6 tygodni w przypadku zapalenia płuc i oskrzeli,
  -przez okres 2 tygodni po zakończonym leczeniu w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych ( tj. nosa, gardła, krtani).
 • ostre infekcje przebiegające z objawami takimi jak gorączka, katar, kaszel, wymioty, biegunka, wysypka,
 • aktualnie stwierdzona grypa lub ostra biegunka u innych, wspólnie zamieszkujących członków rodziny.
W sytuacjach opisanych powyżej lub w przypadku innych wątpliwości Rodzice powinni powiadomić lekarza Oddziału Chirurgii (tel. 89 53 93 210) w celu ustalenia nowego terminu zabiegu operacyjnego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
Co zabrać do szpitala?
 • Dotychczasową dokumentację leczenia dziecka, karty wypisowe ze szpitali, wyniki wykonywanych badań diagnostycznych.
 • Listę leków, które dziecko przyjmuje na stałe: dawki, częstość podawania. Można przedstawić lekarzowi opakowania leków, co pozwoli na ich pełną identyfikację,
 • Aby zwiększyć dziecku komfort pobytu na Oddziale można zabrać ze sobą własne przybory toaletowe, piżamę, kapcie, pieluchy, butelki do karmienia dziecka i inne rzeczy osobiste np. ulubioną zabawkę.

Nie zalecamy przywożenia dziecku przedmiotów wartościowych.

W czasie pobytu na Oddziale Pacjenci mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych lub, po uzgodnieniu z pielęgniarką dyżurną, dostępnego w dyżurce pielęgniarskiej telefonu stacjonarnego.

Dzień przyjęcia

Przyjęcia planowe odbywają się w wyznaczonym terminie wyłącznie na podstawie skierowania w obecności Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Dzień przyjęcia do Szpitala poświęcony jest przygotowaniu pacjenta do leczenia operacyjnego. Czynności te obejmują założenie pełnej dokumentacji medycznej, rozmowę z chirurgiem i anestezjologiem, wykonanie badań dodatkowych, zapoznanie się z Oddziałem.

Poniżej opisujemy czynności, które towarzyszyć będą Państwu w trakcie przyjęcia.

Punkt Przyjęć Planowych

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 ? 11.00 do Punktu Przyjęć Planowych (wejście główne do Szpitala od ulicy Dworcowej)
 • dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 7.00 -11.00 do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (wejście od ulicy Żołnierskiej)

Po wprowadzeniu danych dziecka do systemu komputerowego Szpitala personel Punktu Przyjęć Planowych założy dokumentację medyczną. Następnie osoba wyznaczona zaprowadzi Państwa na Oddział Chirurgii.

Oddział Chirurgii

Członek personelu pielęgniarskiego zapozna Państwa z topografią Oddziału (toalety, świetlica, dyżurka pielęgniarska, gabinet lekarski, gabinet ordynatora).

Następnie dziecko zostanie zbadane przez chirurga. Rodzic powinien być obecny przy badaniu dziecka, aby uzupełnić wywiad i wyjaśnić wątpliwości. Lekarz przyjmujący w miarę możliwości odpowie na Państwa pytania lub skieruje do lekarza prowadzącego. W dalszej kolejności odbędą się następujące czynności:

 • badania laboratoryjne (pobranie krwi, założenie venflonu)
 • badania obrazowe w razie konieczności (USG, rtg)
 • konsultacje specjalistów (m.in. pediatra, kardiolog, neurolog)
Przygotowanie do znieczulenia

Po zbadaniu dziecka i rozmowie z rodzicami anestezjolog zaproponuje Państwu optymalny sposób znieczulenia dziecka i zabezpieczenia przeciwbólowego po zabiegu. Jest to czas, aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące znieczulenia (narkozy).

Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych badań pacjent pozostaje na Oddziale i jest przygotowywany do leczenia operacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące jedzenia i picia przed i po zabiegu przekaże Państwu lekarz lub personel pielęgniarski.

Informacje praktyczne

 • Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia dziecka prosimy kierować do lekarza prowadzącego,
 • W dniu przyjęcia dziecko zgłasza się do Szpitala z Rodzicem lub Opiekunem Prawnym, ze względu na konieczność podpisania odpowiednich formularzy i zgód na leczenie,
 • W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo, chyba że lekarz wyraźnie poinformuje inaczej,
 • Przed przyjęciem do Szpitala prosimy o: wykąpanie dziecka, usunięcie makijażu, poinformowanie o noszeniu szkieł kontaktowych, zdjęcie pierścionków, sztucznych paznokci, kolczyków i innych ozdób oraz zmycie lakieru z paznokci.
Pobyt na Oddziale

Dzień operacji

Zabiegi operacyjne w Naszym Oddziale rozpoczynają się o godzinie 8:30.

Kolejność zbiegów ustala Ordynator Oddziału Chirurgii na odprawie lekarskiej wcześniej tego samego dnia o godzinie 7:30. Plan zabiegów jest elastyczny i może ulec zmianie. W dniu zabiegu dziecko pozostaje na czczo.

Przed operacją

Chirurg, który przeprowadzi operację ponownie zbada dziecko i przeprowadzi rozmową z rodzicami, aby uzyskać potwierdzenie zgody na leczenie operacyjne. Na zlecenie anestezjologa dziecku podany zostanie syrop lub tabletka redukującą uczucie strachu i bólu. Rodzice mogą towarzyszyć dziecku do wjazdu na Blok Operacyjny.

Po operacji

Pacjent trafia na Salę Pooperacyjną, gdzie przebywa pod stałą opiekę personelu pielęgniarskiego. Pobyt na Sali Pooperacyjnej trwa zwykle 2-3 godziny. Ze względu na konieczność intensywnego nadzoru, Rodzice w tym czasie nie mogą przebywać z dzieckiem. Chirurg po zabiegu przekazuje Rodzicom informacje na temat operacji. Po około 2 godzinach od zakończenia operacji dziecko trafia z powrotem na Oddział Chirurgii. W pierwszych godzinach po operacji należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich (kiedy dziecko może jeść, zabezpieczenie przeciwbólowe).

Wypis ze szpitala

Decyzja o wypisie ze szpitala zapada na podstawie przebiegu pooperacyjnego i stanu zdrowia dziecka. Pacjent, który nie ukończył 18 roku życia, może zostać odebrany ze szpitala przez Rodzica, Opiekuna Prawnego lub osobę przez nich upoważnioną.

Wypisy (Karta Informacyjna Pobytu Szpitalnego) wydawane są od godziny 13 w gabinecie lekarskim. Wypis zawiera informacje dotyczące przebytej diagnostyki i leczenia dziecka oraz zalecenia, jak postępować po operacji w domu. Pacjent nie powinien opuścić Oddziału bez odebrania Karty Informacyjnej Pobytu Szpitalnego.

Rodzice z dziećmi i odwiedziny

Aby zwiększyć komfort hospitalizacji i zredukować stres i lęk z nią związany zapraszamy Rodziców do towarzyszenia dzieciom w trakcie całego pobytu na Oddziale Chirurgii.

Obecność Rodzica lub Opiekuna Prawnego jest wymagana w dniu przyjęcia, ze względu na konieczność przeprowadzenia badania lekarskiego i zebrania szczegółowego wywiadu chorobowego, oraz podpisania odpowiedniej zgody na leczenia operacyjne.

W Naszym Oddziale na noc z dzieckiem może pozostać jedno z Rodziców, Opiekunów lub osoba przez Nich wskazana. Pobyt nocny jest płatny- należność wpłaca się w kasie szpitala. Rodzic otrzyma łóżko polowe oraz bieliznę pościelową. Zasady pobytu w oddziale opisane są w Regulaminie Porządkowym.

Odwiedziny

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi na naszym Oddziale. Prosimy pamiętać, że oprócz Państwa dziecka na Oddziale znajduje się również kilkunastu, często cierpiących pacjentów.

 • Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie.
 • W dniu operacji i w okresie pooperacyjnym prosimy o zredukowanie liczby odwiedzających do 2 osób, gdzie jednoczasowo może przebywać na sali 1 odwiedzający przy 1 dziecku.
 • Przed wejściem na Oddział prosimy o skorzystanie z szatni, która znajduje się na parterze przy wejściu do szpitala.
 • Na sali chorych odwiedzający nie mogą siadać na łóżkach chorych lub używać szafki nieprzydzielonej danemu pacjentowi, nawet jeśli wydaje się, że w tej chwili nikt ich nie używa. Jeśli tylko stan pacjenta na to pozwala prosimy o przejście do świetlicy. Każdorazowe opuszczenie Oddziału przez dziecko powinno odbywać się pod opieką osoby dorosłej i po zawiadomieniu personelu pielęgniarskiego.
 • Podawanie dziecku żywności innej niż szpitalna musi być każdorazowo konsultowane z pielęgniarką lub lekarzem.
 • Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
Broszury Informacyjne

Postępowanie z dzieckiem po operacji zamknięcia rozszczepu:

Postępowanie po zabiegu dwuszczękowym:

Postępowanie po założeniu dystraktora podniebiennego:

KRANIOSYNOSTOZA. PRZEWODNIK DLA RODZICÓW

Przygotowanie dziecka do fiberoskopii

Przygotowanie pacjenta do fiberoskopii.

Co to jest fiberoskopia?

Fiberoskopia to badanie endoskopowe górnych dróg oddechowy, pozwalające na diagnostykę nosa, gardła, krtani, tchawicy. Badanie to wykonuje się przy pomocy fiberoskopu, czyli cienkiego i elastycznego przewodu zakończonego kamerą.

Kto wykonuje badanie?

Wykonuje lekarz laryngolog lub chirurg szczękowy.

Jak przebiega badanie?

Fiberoskopia jest wykonywana w pozycji siedzącej lub leżącej. Bezpośrednio przed badaniem do przewodów nosowych zakładane są małe sączki z lidokainą celem znieczulenia miejscowego. Po uzyskaniu znieczulenia, wprowadzany jest cienki fiberoskop do nosa, jamy nosowo-gardłowej i innych części górnych dróg oddechowych. Lekarz na ekranie monitora obserwuje badany obszar. Fiberoskop doskonale dostosowuje się do naturalnych krzywizn w obrębie dróg oddechowych, w związku z tym dostęp do wszystkich regionów, także tych trudno dostępnych. Badanie jest dosyć nieprzyjemne, dlatego przy dziecku obecny jest rodzic, który współpracuje z personelem. Trwa kilka minut.

Jak przygotować dziecko do badania?

 • na podstawie skierowania wydanego przez lekarza, ustalany jest termin badania w sekretariacie, pokój nr.11-numer telefonu 89 5393 406, codziennie od godz. 12.00- 14.35;
 • 3 godz. przed badaniem dziecko nie spożywa pokarmów oraz nie pije płynów, aby zmniejszyć ryzyko odruchów wymiotnych ;
 • min 2 tygodnie po przebytej ostrej infekcji górnych dróg oddechowych.
Postępowanie w przypadku kwalifikacji pacjenta do implantu na przewodnictwo kostne w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Popowskiego w Olsztynie (na podstawie Konsensusu na temat leczenia niedosłuchów przy zastosowaniu implantów zakotwiczonych w kości).
 1. Pacjent ze skierowaniem do Poradni Laryngologicznej/Audiologicznej telefonicznie umawia termin wizyty tel rejestracji: 895393406 lub 895393435

Dni przyjęć:

dr M. Siniarski czwartki i piątki

dr W. Kopala poniedziałki i wtorki

 1. W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do Poradni laryngologicznej/ audiologicznej. Lekarz podczas wizyty ocenia wskazania do założenia implantów na podstawie badania klinicznego, posiadanych przez pacjenta badań słuchu oraz TK głowy/kości skroniowych. W trakcie wizyty przeprowadza się także badanie logopedyczne i rozmowę z protetykiem słuchu celem wykonania testu działania procesora dźwięku na przewodnictwo kostne na elastycznej opasce, który pozwala pacjentowi na subiektywną ocenę korzyści z używania implantu.

 2. W przypadku nie posiadania przez pacjenta koniecznych i aktualnych badań, wystawiane jest skierowanie na oddział laryngologii celem diagnostyki. W trakcie pobytu w szpitalu wykonywane są następujące badania/procedury:

? tomografia komputerowa (TK), pozwalająca na określenie grubości kości w miejscu implantacji

-ocena reakcji behawioralnych na dźwięk, badanie obiektywne ABR z korekcją do krzywej kostnej, w przypadku pacjentów współpracujących audiometria tonalna

? rozmowa z protetykiem słuchu, test działania procesora dźwięku na przewodnictwo kostne na elastycznej opasce (o ile nie były przeprowadzone podczas wizyty ambulatoryjnej)

-badanie logopedyczne/psychologiczne (o ile nie były przeprowadzone podczas wizyty ambulatoryjnej).

Audiologiczne kryteria kwalifikacyjne:

Implanty mogą być stosowane u Pacjentów, u których średnie progi przewodnictwa kostnego nie przekraczają 65dB HL (dla częstotliwości 0.5, 1, 2 i 3 kHz). Minimalna rezerwa ślimakowa powinna wynosić 30dB (dla częstotliwości 0.5, 1, 2 i 3 kHz).

Przy kwalifikacji pacjentów z jednostronną głuchotą odbiorczą (SSD) średni próg przewodnictwa powietrznego i kostnego w audiometrii tonalnej dla ucha prawidłowo funkcjonującego nie powinien być niższy niż 20 dB (średnia dla częstotliwości 0,5, 1, 2 i 3 Hz). Próg słyszenia na tym poziomie gwarantuje odbiór sygnału z implantu zakotwiczonego przez sprawne ucho wewnętrzne.

 1. Na podstawie wykonanych badań oraz rozmowy z Pacjentem i jego opiekunem, podejmowana jest decyzja o kwalifikacji do wszczepienia implantu na przewodnictwo kostne. Termin zabiegu wyznacza osoba kwalifikująca do zabiegu która ma obowiązek złożenia zamówienie na implant dobrany w procesie kwalifikacji.

 2. W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do punktu przyjęć planowych w trybie i zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej szpitala.

 1. Zabieg wszczepienia implantu na przewodnictwo kostne wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Po przyjęciu na oddział lekarz wykonujący zabieg ma obowiązek dołączyć do historii choroby wyniki badań słuchu oraz TK głowy(lub kopie tych wyników). W przypadku braku w opisie tomografii określenia grubości kości w miejscu implantacji powinien dokonać opisu protokole kwalifikacji/ lub także opisu badań słuchu.

 1. Lekarz wypisujący wydaje pacjentowi procesor dźwięku i odbiera od opiekuna podpisany protokół odbioru urządzenia, który dołącza do dokumentacji szpitalnej. Wyznacza termin wizyt kontrolnych oraz informuje o konieczności dostarczenia procesora w dniu wyznaczonym na podłączenie.

 2. Pierwsza wizyta kontrolna powinna odbyć się w poradni przyszpitalnej celem oceny gojenia się rany i usunięcia szwów w okresie od 7 do 10 dni od zabiegu.

 1. Pacjent po 4-6 tygodniach od dnia zabiegu zgłasza się do poradni przyszpitalnej na pierwsze podłączenie procesora dźwięku wykonywane przez współpracującego ze Szpitalem inżyniera klinicznego. Podczas tego spotkania na podstawie stanu słuchu Pacjenta i jego wymagań dopasowywany jest procesor dźwięku. Podczas tej wizyty odbywa się także badanie logopedyczne/ psychologiczne.

 1. Jeżeli zachodzi taka potrzeba Pacjent spotyka się z inżynierem klinicznym lub logopedą ponownie, aby poprawić działanie procesora dźwięku (np. w przypadku pogorszenia się stanu słuchu lub wątpliwości, co do jego obsługi).

Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegach na szkielecie twarzoczaszki

Od momentu narodzin przez cały okres życia z szczególnym podkreśleniem fazy oralnej, w kontekście poznawczym, układ ruchowy narządu żucia funkcjonuje ciągle utrzymując właściwą pozycję żuchwy i języka. Bierze udział w oddychaniu, połykaniu, artykulacji dźwięków czyli komunikacji, odczuwaniu smaku, żuciu, kaszleniu, ziewaniu.

Chirurgiczne zabiegi wykonywane w tym obszarze mają na celu przywrócenie utraconych, niewykształconych, bądź korektę zaburzonych rozwojowo tkanek miękkich i układu kostnego. Prawidłowe relacje kostne i nerwowo mięśniowe tworzą podstawę do kształtowania prawidłowych wzorców ruchowych.

Proces fizjoterapeutyczny zaczyna się przed ingerencją chirurgiczną oceną stanu funkcjonalnego, identyfikacją ograniczeń i dysfunkcji oraz ich przyczyn.

Jest kontynuowany po zabiegu chirurgicznym do momentu osiągnięcia i utrwalenia maksymalnej sprawności funkcjonalnej. Działania fizjoterapeutyczne mają na celu przywrócenie sprawności mięśni mimicznych, aby znów bądź wreszcie móc odwzajemnic uśmiech, zebrać usta do buziaka, unieść z radością brwi, czy przerzucić kęs z policzka do policzka.

Skorygowany chirurgicznie układ kostny, prawidłowe uzębienie, podejmą pełną funkcję tylko w momencie gdy mięśnie obsługujące żuchwę posiądą umiejętność przemieszczenia jej w kierunku bocznym, przednim, do rozwarcia i zwarcia, a aparat więzadłowy i torebka stawowa umożliwią uzyskanie pełnego zakresu ruchu.

Działania fizjoterapeutyczne poprawiające sprawność układu stomatognatycznego to:

 • Terapia punktów spustowych-Masąż funkcyjny-Techniki energizacji mięśniowej
 • Rozluźnianie mięśniowo powięziowe-Mobilizacja stawu skroniowo-żuchwowego
 • Reedukacja nerwowo mięśniowa-Fizykoterapia-Autoterapia

Specyficzna fizjoterapia powinna stanowić stały element postepowania w leczeniu chirurgicznie korygowanych wad ze względu na towarzyszące pozabiegowe ograniczenia ruchomości, osłabienie sił mięśniowej i występowanie bólu.

Wypracowany przez nas protokół postępowania z pacjentami ortognatycznymi powoduje zwiększenie świadomości pacjenta z jednoczesnym zmniejszeniem lęku związanego z zabiegiem, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz szybsze uzyskanie pełnej sprawności.

Wsparcie dla rodzin dzieci z wadą rozszczepową

Rodziny stają przed wieloma wyzwaniami, gdy ich dziecko ma rozszczepioną wargę lub rozszczep podniebienia.
Pomagamy rodzicom w pełni zrozumieć opcje leczenia i dokonać wyboru, które są odpowiednie dla ich rodziny. Przez całe lata nasi pracownicy pomagają dziecku i rodzinie. Rodziny stają się częścią społeczności rodzin z wadą rozszczepową cleftpoland.pl

Nasi eksperci współpracują razem z Tobą i z lekarzem rodzinnym, aby koordynować opiekę nad dzieckiem.

Nasz zespół spotyka się co tydzień, aby omówić złożone przypadki pacjentów i zdecydować o najlepszym planie opieki.

Elektrostymulacja podniebienia

Elektrostymulacja ? zabieg elektroleczniczy z zakresu fizykoterapii, mający na celu wywołanie skurczu mięśnia lub pobudzenie nerwu za pomocą impulsu elektrycznego.

Zalety elektrostymulacji podniebienia:

 • metoda nieinwazyjna
 • poprawa ukrwienia
 • poprawa gojenia
 • wspomaganie resorbcji obrzęków,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • poprawa elastyczności tkanek,
 • profilaktyka przeciw bliznowcom,
 • uruchomienie osłabionych mięśni

Elektrostymulacja podniebienia prowadzona jest w ramach kompleksowego procesu leczenia chirurgicznego, ortodontycznego, logopedycznego czy też laryngologicznego. Ukierunkowana jest na poprawę funkcji zwieracza podniebienno-gardłowego. O wprowadzeniu elektrostymulacji decyduje lekarz prowadzący.

Dla kogo elektrostymulacja podniebienia?

 • Polecana jest szczególnie osobom po przebytej operacji w obrębie jamy ustnej,
  w szczególności po zabiegach rozszczepów podniebienia oraz zabiegach faryngoplastyki
 • Zalecana jest również osobom z niewydolnością podniebienno-gardłową (pacjenci
  z zespołem Di George?a), dysplazją podniebienia miękkiego (pacjenci z zespołem Treachera Collinsa), pacjentów z MPD
 • Zabiegi mogą być bezpiecznie wykonywane dzieciom powyżej 2 roku życia.
 • Konieczność indywidualnego dostosowania parametrów prądu (natężenia, częstotliwości, kształtu impulsów, czasu zabiegu) dla każdego pacjenta, daje szansę na stosowanie
  tej metody dla pacjentów w każdym wieku.

Na czym polegają zabiegi elektrostymulacji podniebienia?

 • W elektrostymulacji podniebienia wykorzystuje się dwie elektrody. Jedną z nich umieszcza w okolicy karku, łopatki lub przedramienia pacjenta. Drugą w postaci cienkiej końcówki, dotyka się poszczególnych punktów podniebienia. Zabieg trwa kilka minut. Jest bezbolesny, pacjent może odczuwać jedynie przyjemne mrowienie. Zwykle wykonuje się serię 10 zabiegów, 5 razy w tygodniu. Aby uzyskać poprawę zalecane jest poddanie się 2, 3 seriom.

Jak zapisać się na zabiegi?

 • Na elektrostymulację obowiązuje skierowanie
 • Możesz je otrzymać od chirurga szczękowego, foniatry, laryngologa lub ortodonty
 • Otrzymasz jednocześnie skierowanie do logopedy, aby ocenił mowę dziecka przed podjęciem elektrostymulacji
 • Zalecane jest badanie nasofiberoskopowe oceniające funkcjonowanie zwieracza podniebienno-gardłowego

Efekty terapii

 • Pomoże Ci ocenić logopeda przeprowadzając badanie mowy ok. 2 tygodnie po zakończeniu serii zabiegów
 • Dobrze jest wykonać również badanie nasofiberoskopowe

Gdzie jest wykonywana elektrostymulacja?

 • Zabiegi są wykonywane na fizykoterapii Działu Rehabilitacji naszego szpitala.

Czy są jakieś przeciwskazania do stosowania elektrostymulacji?

 • Przeciwwskazaniem do elektrostymulacji są: metalowe implanty (endoprotezy stawów, zębów), ból niewiadomego pochodzenia, stany zapalne, przerwanie ciągłości błon śluzowych, rany, zmiany nowotworowe, gorączka, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, rozrusznik serca, choroby serca (arytmia, zawał), choroby układu nerwowego (padaczka), duże nadciśnienie, ciąża, brak reakcji pacjenta na stosowanie elektrostymulacji.

mgr Joanna Chabowska ( logopeda)

mgr Jacek Żukowski (fizjoterapeuta)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego W Olsztynie

ul. Żołnierska 18A (pokój nr 1)
10-561 Olsztyn