Aktualności

Aktualności
Archiwum

Aktualności

Zespół naszych lekarzy z Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej laureatem konkursu Złoty Skalpel portalu medycznego Puls Medycyny! Nasi specjaliści zajęli IV miejsce w kraju za ?Innowacyjne metody planowania druku 3D w zabiegach resekcyjno-rekonstrukcyjnych u dzieci z nowotworami rejonu głowy i szyi?.

Konkurs Złoty Skalpel jest organizowany od 2008 roku. Do udziału w nim zapraszani są pionierzy, którzy mogą pochwalić się wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej. Złoty Skalpel to konkurs skierowany także do specjalistów, którzy przenoszą światowe innowacje na rodzimy grunt.

KONFERENCJA!!!

25.10.2019 r o godz. 10.00, w restauracji Eranova ul. Aleja Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja dla Rodziców i Dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Z najdalszych zakątków Polski przyjeżdżają do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie pacjenci z rozszczepem wargi i podniebienia, by uzyskać najbardziej fachową, kompleksową i interdyscyplinarną pomoc. To właśnie dla nich, ich opiekunów, a także specjalistów zajmujących się terapią takich schorzeń, Szpital Dziecięcy w Olsztynie zorganizował I Ogólnopolską Konferencję dla Rodziców i Dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Uczestniczyło w niej ok. 100 osób. Wśród prelegentów była m. in. prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,dr n. med. Krzysztof Dowgierd,dr n. społ. Małgorzata Moszyńska,dr n. med. Włodzimierz Piwowar ,lek.med. Marcin Siniarsk lek. med. Martyna Dowgierd ,lek. med. Łukasz Banasiak.

W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie działa jedyny w Polsce Oddział Chirurgii Głowy i Szyi, oferujący interdyscyplinarną i kompleksową pomoc dla dzieci z wadami twarzoczaszki, m. in. z rozszczepami podniebienia. Podczas konferencji specjaliści ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przybliżyli uczestnikom konferencji nie tylko rozwiązania medyczne dotyczące leczenia ich dzieci, ale również porady logopedyczne, protetyczne czy praktyczne wskazówki dotyczące karmienia. Podczas gdy rodzice się uczyli, dzieci bawiły się i integrowały ze sobą pod okiem animatorki.

Magdalena Bogulak, kosmetolog, przedstawiła ideę akcji charytatywnej?Sercem malowane?, mającą na celu poprawę wyglądu ust u osób po rozszczepie wargi lub podniebienia poprzez wykonanie u nich zabiegu makijażu permanentnego ust. Zabiegi w ramach akcji ?Sercem Malowane? w Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak w Warszawie, wykonywane są bezpłatne u osób, które zakończyły już leczenie i które nie mają przeciwwskazań do zabiegu.

Szpital Dziecięcy w Olsztynie od trzech lat organizuje Ogólnopolskie Konferencje dla Rodziców i Dzieci z zespołem Goldenhara.
? Od tej pory zaczęły do nas spływać prośby rodziców dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, by również dla nich przygotować takie cykliczne spotkania, będące doskonałą okazją do rozmów z naszymi specjalistami, bliższego poznania naszego ośrodka, a także integracji rodzin zmagających się z tym samym problemem ? przyznaje mgr piel. Małgorzata Roman, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. ? Postanowiliśmy wyjść tym potrzebom naprzeciw, stąd pomysł na pierwszą konferencję. Mam nadzieję, że ona również na stałe wpisze się w kalendarz organizowanych przez nas wydarzeń.

? Taka konferencja daje rodzicom wiedzę i możliwość zaprzyjaźnienia z innymi rodzicami, a także z nami ? zaznacza dr n. med. Krzysztof Dowgierd, kierownik Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. ? Niezmiernie istotne jest, by rodzice zrozumieli istotę całego procesu leczenia i zaufali nam. Gdy dziecko rodzi się z rozszczepem, rodzic chce jak najszybciej naprawić te wadę. Wykonujemy pierwszą operację, ale na tym nasza opieka się nie kończy. Dzieci rosną, rozwijają się i pojawiają się kolejne komplikacje zdrowotne. Dlatego tak ważne jest, by wszyscy specjaliści, którzy pracują w naszym zespole, kompleksowo pomagali podczas leczenia, naprawiali na bieżąco wady, które pojawiają się wraz ze wzrostem dziecka. Naszym celem jest przywrócić te dzieci do społeczeństwa, by mogły czuć się komfortowo i realizować w życiu.

Wśród prelegentów była m. in. prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która przedstawiła dane epidemiologiczne. Wynika z nich, że w województwie warmińsko-mazurskim jest najwyższa w kraju średnia urodzeń dzieci z rozszczepami.
? Średnia w Polsce wynosi 12 przypadków na 10 tys. urodzeń, a na Warmii i Mazurach mamy 15 ? podkreśliła prof. Anna Latos-Bieleńska. ? Rozszczep może być wadą izolowaną lub częścią zespołu wad rozwojowych. Wśród przyczyn rozszczepów wymienia się zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Jestem pod wrażeniem spotkania oraz rozmów z rodzicami, którzy podkreślają znakomitą opiekę w tym ośrodku. Takie efekty są możliwe dzięki współpracy wielu specjalistów, którzy są potrzebni na różnych etapach, począwszy od diagnostyki prenatalnej, aż do wieku dorosłego.

Patronat naukowy nad I Ogólnopolską Konferencją dla Rodziców i Dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia objęło Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki. Aktualnie pod opieką Szpitala Dziecięcego w Olsztynie znajduje się ok. 400 pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia.

Prof. Dawid Larysz, neurochirurg z naszego szpitala przeprowadził wraz z zespołem nowatorską, pierwszą w Polsce i drugą w Europie operację zwiększającą objętość czaszki u dziecka, by jego mózg mógł prawidłowo się rozwijać Za tą operację, zakończoną pełnym sukcesem, prof. Dawid Larysz otrzymał tytuł Lekarza Rynku Zdrowia 2019-Gazeta Olsztyńska

Centrum Wad Twarzoczaszki. Rynek Zdrowia

Nowatorska operacja neurochirurgiczna w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

8-letnia Weronika Lange przyjechała na leczenie ratujące jej zdrowie i życie do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z Ciechanowa. Dzięki nowatorskiej operacji, która odbyła się 16 lipca br., jej głowa będzie miała prawidłowy, nie stożkowaty kształt. A przede wszystkim jej mózg będzie mógł się normalnie rozwijać. To pierwsza taka operacja u dziecka w Polsce i druga w Europie.

Dziewczynka urodziła się z zespołem wad wrodzonych, m. in. ze złożoną kraniosynostozą wielu szwów. To wrodzona wada genetyczna, która objawia się nieprawidłową, patologiczną budową kości czaszki i twarzy, co skutkuje nieprawidłowym kształtem głowy. Weronika ma tzw. czaszkę wieżowatą, w kształcie trójkąta. Zniekształcenie kości powoduje przedwczesny zrost szwów czaszkowych. Mózg nie ma wówczas wystarczająco dużo miejsca w czaszce, żeby rosnąć do właściwych rozmiarów.

? Wcześniej leczyliśmy się w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, a później w Instytucie Matki i Dziecka, skąd skierowano nas na specjalistyczną operację do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ? mówi Magdalena Lange, mama Weroniki. ? Operacja zakończyła się pomyślnie. Weronika obudziła się, zaczyna już jeść. Jestem bardzo szczęśliwa, że mamy to już za sobą.

Teraz przez 9 tygodni mama pacjentki będzie dodatkowo rozciągać jej czaszkę, przekręcając codziennie średnio o milimetr wystające z czaszki dystraktory, nazywane potocznie czułkami. Po tym czasie dystraktory zostaną wyjęte z czaszki. Dzięki wczorajszemu nowatorskiemu zabiegowi mózg Weroniki będzie mógł się rozwijać bez problemów.

Operację przeprowadził we wtorek, 16 lipca prof. Dawid Larysz, specjalista neurochirurgii z Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie wraz z zespołem (doktor Andrei Maksymowich, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Aleksandra Moździara, pielęgniarka anestezjologiczna, Ewa Kowalkowska-Matel, pielęgniarka operacyjna i Barbara Zyśk, pomocnicza pielęgniarka operacyjna).

? W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie jako jedyni w Polsce wykonujemy u dzieci tzw. dystrakcje zarówno części twarzowej, jak i mózgowej czaszki na podstawie przedoperacyjnego planowania w wirtualnej rzeczywistości. Do wprowadzenia w 2007 r. standardowego zastosowania metod przedoperacyjnego planowania zabiegów dystrakcji mózgoczaszki przyczyniła się ścisła współpraca z Katedrą Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, kierowanej przez prof. Marka Gzika. Tym razem przeprowadziliśmy operację, podczas której zastosowaliśmy nie tylko planowanie w wirtualnej rzeczywistości, ale także zindywidualizowane szablony operacyjne oraz zindywidualizowane implanty i dystraktory. To pierwszy taki zabieg w kraju i drugi w Europie! ? podkreśla prof. Dawid Larysz. ? Zastosowane oprzyrządowanie jest bardzo kosztowne. Jesteśmy wdzięczni dyrektorowi warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ za wyrażenie zgody na indywidualną refundację, by pacjent nie ponosił żadnych kosztów.

Operacja była potrzebna, by zwiększyć objętość czaszki dziewczynki, aby jej mózg mógł się w prawidłowy sposób rozwijać. Brak tej możliwości może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentki. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego, zindywidualizowanego szablonu, który pozwala co do milimetra wykonać na stole operacyjnym cięcie i ominąć największe naczynia krwionośne w czaszce. Ponieważ operacja była znacznie krótsza (zamiast 8 godzin trwała 2,5 godz.), była też mniej ryzykowna przez mniejszą utratę krwi i krótszy czas narkozy. Zabieg był też zdecydowanie bezpieczniejszy.

? Gdybyśmy wykonywali go standardową metodą, ryzykowalibyśmy uszkodzenie dużych naczyń w głowie, co mogłoby się skończyć ciężkim kalectwem, a nawet śmiercią ? zaznacza prof. Dawid Larysz. ? Operacja byłaby więc bardzo ryzykowna, ale pozostawienie dziecka bez leczenia również. Z dużym prawdopodobieństwem ta wada by się nasilała. Mogłoby dojść do uszkodzenia mózgu, a nawet do zespołu ostrego nadciśnienia śródczaszkowego, grożącego śmiercią dziecka.

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie podkreśla, że zespół szpitala często podejmuje się trudnych i nowatorskich metod leczenia.
? Jesteśmy jedynym ośrodkiem w kraju, w którym kompleksowo leczymy choroby rzadkie w obrębie części twarzowej czaszki. Przyjeżdżają do nas pacjenci z całej Polski ? podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. ? Cieszę się, że nasi specjaliści podejmują trud i nowatorstwo wprowadzania najnowocześniejszych dostępnych na świecie metod leczenia oraz trud dostosowywania ich do potrzeb konkretnego dziecka. Cieszymy się również, że jest już przygotowany projekt Narodowego Programu Chorób Rzadkich. Liczymy, że w ramach tego programu nasz szpital będzie miał istotne znaczenie przynajmniej w grupie chorób rzadkich występujących w obrębie części twarzowej czaszki. Nasze wieloletnie doświadczenie w leczeniu tych chorób procentuje tym, że mamy pod stałą opieką średnio po kilkudziesięciu pacjentów z różnymi zespołami wad wrodzonych. Przykładowo: zespół Couzona ? mamy pod stałą opieką 83 osób, zespól Aperta ? mamy pod stałą opieką 54 pacjentów, zespół Goldenhara ? mamy pod opieką 120 pacjentów, zespół Treacher Collinsa ? mamy pod opieką 70 pacjentów, zespół Negera ? mamy pod opieką 25 pacjentów, sekwencja Pierre Robina ? pod opieką mamy ponad 20 pacjentów, leczenie rozszczepów wargi i podniebienia ? ponad 400 pacjentów pod opieką.

Obustronna ankyloza w zespole Nagera
Po wielokrotnych dystrakcjach i przygotowaniach zabieg rekonstrukcji obustronnymi protezami stawów skroniowo żuchwowych

Rekonstrukcja małżowiny usznej

Operator rekonstrukcja małżowiny usznej dr Łukasz Banasiak specjalista chirurgii plastycznej wraz z zespołem Chirurgii Głowy i Szyi chirurgia Szczękowo twarzowa
Kierownik Dr Krzysztof Dowgierd
Laryngologia Dr Wacław Kopała ? implanty BAHA

Efekt II doba po zabiegu rekonstrukcji małżowiny usznej.

dr.n. med Krzysztof Dowgierd i dr n. med. Rafał Pokrowiecki są opiekunami projektu:

STOP URAZOM

PROFILAKTYKA URAZÓW TWARZOCZASZKI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Poznaj szczegóły projektu 🙂

http://stopurazom.pl/

Archiwum

Uwaga! Nasze Konferencje.

III Ogólnopolska Konferencja dla Rodziców i Dzieci z Zespołem Goldenhara odbyła się dnia 28.06.2019 r w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Uczestniczyło w niej 15 rodzin z całej Polski ze swoimi dziećmi. Jak co roku przyjechali, by być na bieżąco z wiedzą dotyczącą schorzenia ich dzieci, usłyszeć z ust naszych specjalistów o możliwościach kompleksowej terapii w naszej placówce, a także zintegrować się z rodzinami zmagającymi się z tym samym problemem.

? Bardzo się cieszymy, że rodzice dzieci z zespołem Goldenhara z całej Polski przyjeżdżają na tę konferencję, że przyjmują nasze zaproszenie, że wybierają nasz szpital jako ośrodek do leczenia tych dzieci ? podkreśla lek. med. Barbara Chwała, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. ? Obecnie mamy pod opieką 93 takich pacjentów. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci uzyskały tu kompleksową pomoc nie tylko lekarzy różnych specjalności, w zależności od tego, jakiego rodzaju wady mogą towarzyszyć samemu zespołowi (chirurgów szczękowo-twarzowych, chirurgów plastycznych, chirurgów dziecięcych, laryngologów, okulistów kardiologów, nefrologów), ale i logopedów, pedagogów, psychologów. Oferujemy taką pomoc na długie lata, bo wiemy, że jest to choroba wrodzona, której nie można wyleczyć, ale dzięki wielu działaniom można pomóc zmienić komfort życia tych dzieci.

Zespół Goldenhara to zespół wad wrodzonych charakteryzujący się głównie niedorozwojem części twarzoczaszki. Mogą mu towarzyszyć także schorzenia kręgosłupa, układu sercowo-naczyniowego, nerwowego i szereg innych dolegliwości. Wada ta dotyka ok. 1 na 50 000 dzieci.

Terapia schorzeń towarzyszących Zespołowi Goldenhara wymaga udziału wielu specjalistów i koordynacji działań wielu dziedzin medycyny i pokrewnych. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie posiada od 2013 r. interdyscyplinarny Oddział Chirurgii Głowy i Szyi, w ramach którego działa jedyny w kraju ośrodek chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci. Dziś wybrani specjaliści zaprezentowali rodzicom interesujące ich zagadnienia. Z wykładami wystąpili: dr n. med. Krzysztof Dowgierd, dr n. med. Sławomir Piotrowski, dr n. med. Bartosz Kotkowicz, lek. med. Łukasz Banasiak i logopeda mgr Joanna Chabowska.

? Zespół Goldenhara obejmuje głównie deformację żuchwy, ale przy dużym nasileniu tej wady wpływa ona na całe życie pacjenta: na jego oddychanie, mowę, jego rozwój intelektualny, integrację w społeczeństwie ? mówi dr n. med. Krzysztof Dowgierd, kierownik oddziału chirurgii głowy i szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. ? My jako zespół wciąż się rozwijamy, by jeszcze lepiej zadbać o pacjentów.

Olga Gęca-Grzegorczyk spod Warszawy przyjechała na konferencję z 6-letnią córką Łucją. W jej przypadku choroba obejmuje nie tylko asymetrię twarzy, ale całego ciała.
? Córka ma rozszczep kręgosłupa, przepuklinę oponowo-rdzeniową, nie ma żebra z jednej strony, ma jedną nerkę, przesunięcie żuchwy, brak ucha ? opowiada pani Olga. ? w tej chwili najgroźniejsza jest dla niej postępująca skolioza. Do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie trafiliśmy dzięki informacji znalezionej na Facebooku. Leczymy się tu od ponad trzech lat. Dano nam tu nadzieję, że nasze dziecko bezpiecznie dotrwa do dorosłości w jak najlepszym stanie. Ważne, że specjaliści dbają tu o całościowy rozwój Lusi, również psychiczny. Cieszę się, że dzięki temu ośrodkowi mamy też kontakt z rodzicami innych dzieci z tym schorzeniem. Lusia robi ogromne postępy. W ubiegłym roku przyjechała na konferencję na wózku inwalidzkim. Teraz chodzi samodzielnie i tańczy w balecie!

Wspaniale rozwija się również 4,5-letni Kornel Maśliński z Witkowa koło Gniezna. Cyprian Maśliński, tata Kornela jest dumny z tego jak dzielnie syn zniósł ostatnią operację.
? Życzyłbym wszystkim takiej opieki, jaką tutaj uzyskaliśmy ? dodaje.

W czasie konferencji zabawy z dziećmi zorganizowali nauczyciele ze Szkoły Szpitalnej.

Poradnia chirurgii plastycznej w pełnym zakresie Centrum Wad Twarzoczaszki:

Poradnia chirurgii plastycznej w pełnym zakresie Centrum Wad Twarzoczaszki czynna jest w:

Czwartki od godziny 16.00
adres: ul. Żołnierska 18A (pokój nr 1) 10-561 Olsztyn
Rejestracja telefoniczna: +48 89 539 32 61

Rozpoczynamy wszczepianie implantów słuchowych zakotwiczonych w kości!

Dobra wiadomość dla małych pacjentów cierpiących na niedosłuch. Nasz szpital rozpoczyna właśnie kwalifikacje pacjentów do nowego typu zabiegów ? wszczepiania implantów słuchowych zakotwiczonych w kości typu Baha. Dotąd pacjenci wymagający wszczepienia tego typu implantów operowani byli w ośrodkach w Warszawie czy Bydgoszczy. Od teraz mogą liczyć na pomoc w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Nowa procedura adresowana jest do pacjentów w wieku powyżej 5 lat cierpiących na niedosłuch przewodzeniowy lub mieszany, u których aparaty na przewodnictwo powietrzne nie spełniają swojej funkcji, do dzieci z uszkodzonymi lub niewykształconymi strukturami ucha zewnętrznego lub środkowego (głównie z powodu wad twarzoczaszki), a także do dzieci z przewlekłymi zapaleniami ucha z wysiękami, u których nie można zastosować innych aparatów. Rozpoczęcie wszczepiania implantów słuchowych jest uzupełnieniem kompleksowej i interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami ze schorzeniami twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie wykonywanej w ramach Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi.

Dzięki wszczepieniu tego typu implantu możliwe jest polepszenie słyszenia w uchu o ok. 50 decybeli, co znacznie poprawia funkcjonowanie.

Aby przejść zabieg wszczepienia implantu słuchowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie należy skontaktować się z Oddziałem Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Otolaryngologii (tel. 89 539 34 30 ? dr Wacław Kopala ? ordynator, lub 89 539 34 06 ? sekretariat). Zabiegi wykonywane są w ramach umowy z NFZ.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego W Olsztynie

ul. Żołnierska 18A (pokój nr 1)
10-561 Olsztyn