Poradnie

Poradnia Chirurgii Szczękowo Twarzowej
Poradnia Chirurgii Plastycznej
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Chirurgii Szczękowo Twarzowej

Orientacyjny czas pracy poradni

 • poniedziałek 14:00 ? 19:00
 • wtorek 09:00 ? 13:00
 • środa 09:00 ? 13:00
 • czwartek 09:00 ? 16:00
 • piątek 09:00 ? 14:00
 • dr n. med. Krzysztof Dowgierd
 • lek. Maciej Borowiec

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

 • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

 • dni i godziny przyjęć,
 • nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji:

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 • Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-19:00

Przez telefon

 • Zadzwoń pod numer rejestracji:
  Poradnia Stomatologiczna, Ortodontyczna, Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki tel. 89 539 32 61 (w dni robocze w godz. 7.25-15.00)
Poradnia Chirurgii Plastycznej

Orientacyjny czas pracy poradni

 • czwartek 16:00 ? 18:00
 • lek. Łukasz Banasiak

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

 • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

 • dni i godziny przyjęć,
 • nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji:

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 • Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-19:00

Przez telefon

 • Zadzwoń pod numer rejestracji:
  Poradnia Stomatologiczna, Ortodontyczna, Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki tel. 89 539 32 61 (w dni robocze w godz. 7.25-15.00)
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Orientacyjny czas pracy poradni

 • poniedziałek 8:00 ? 13:00
 • wtorek 13:00 ? 18:00
 • środa 8:00 ? 13:00
 • czwartek 13:00 ? 18:00
 • piątek 8:00 ? 13:00
 • lek. stom Małgorzata Jędrzejczak

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

 • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

 • dni i godziny przyjęć,
 • nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji:

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 • Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-19:00

Przez telefon

 • Zadzwoń pod numer rejestracji:
  Poradnia Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych tel. 89 539 33 49 (w dni robocze w godz. 8.00-14.00)
Poradnia Stomatologiczna

Orientacyjny czas pracy poradni

 • poniedziałek 8:00 ? 13:00
 • wtorek 13:00 ? 18:00
 • środa 8:00 ? 13:00
 • czwartek 13:00 ? 18:00
 • piątek 8:00 ? 13:00
 • lek. stom Małgorzata Jędrzejczak

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

 • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

 • dni i godziny przyjęć,
 • nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji:

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 • Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-19:00

Przez telefon

 • Zadzwoń pod numer rejestracji:
  Poradnia Stomatologiczna, Ortodontyczna, Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki tel. 89 539 32 61 (w dni robocze w godz. 7.25-15.00)
Poradnia Laryngologiczna

Orientacyjny czas pracy poradni

 • poniedziałek 8:00 ? 16:00
 • wtorek 8:00 ? 10:00
 • środa 8:00 ? 16:00
 • czwartek 8:00 ? 18:00
 • piątek 8:00 ? 16:00
 • dr n. med. Krzysztof Czepułkowski
 • dr n. med. Wacław Kopala-wtorek godz. 8:00-10:00
 • dr n. med. Dariusz Lotkowski
 • dr n. med. Piotr Denisiuk-piątek godz. 8:00-10:00

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

 • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

 • dni i godziny przyjęć,
 • nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji:

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 • Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-19:00

Przez telefon

 • Zadzwoń pod numer rejestracji:
  Poradnia Laryngologiczna tel. 89 539 32 00 (w dni robocze w godz. 7.00-19.00)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego W Olsztynie

ul. Żołnierska 18A (pokój nr 1)
10-561 Olsztyn