Leczenie i Diagnostyka

Badania

W Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Twarzowo Szczękowej prowadzimy następujące badania:

 • polisomnografia
 • badania oddychania
 • badania elektrofizjologiczne
 • badania obrazowe
 • tomografia komputerowa
 • rezonans magnetyczny

Leczenie realizowane w Centrum:

 • chirurgia ortognatyczna
 • chirurgia rekonstrukcyjna twarzoczaszki
 • leczenie rozszczepów wargi i podniebienia
 • osteodystrakcja szkieletu twarzo i mózgoczaszki
 • neurochirurgia ? chirurgia sklepienia czaszki
 • chirurgia endoskopowa
 • rekonstrukcje małżowin usznych
 • mikrochirurgia ? mikrochirurgiczne rekonstrukcje tkankowe
 • nawigacja i tomografia śródoperacyjna
 • neuromonitoring
 • projektowanie wirtualne ? szablony operacyjne, elementy stabilizacyjne wykonywane indywidualnie
 • protezy stawu skroniowo żuchwowego
 • indywidualne protezy stawu skroniowo żuchwowego
 • implanty słuchowe
 • logopedia w wadzie rozszczepowej
 • karmienie w wadzie rozszczepowej przed i pooperacji
 • postępowanie rehabilitacyjne po zabiegach na szkielecie twarzoczaszki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego W Olsztynie

ul. Żołnierska 18A (pokój nr 1)
10-561 Olsztyn