Stowarzyszenie Pomoc i Wsparcie Dzieciom w Chirurgicznym, Szczękowo – Twarzowym i Rekonstrukcyjnym Leczeniu Wad Twarzoczaszki  realizuje swoje cele poprzez:

  • Pomoc przy doposażeniu Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w specjalistyczny sprzęt medyczny
  • Zaopatrzenie pacjentów leczonych w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w specjalistyczne urządzenia medyczne

Pomóż pomagać dzieciom 🙂

Nr konta 27 1440 1228 0000 0000 1717 8032

PKO BP SA

 

 

Adres stowarzyszenia ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn KRS 0000501555 Regon 281586456