Leczenie rozszczepów wargi i podniebienia

 • problemy karmienia
 • problemy oddychania
 • problemy ucha środkowego
 • problemy mowy i słuchu
 • problemy zgryzowe

Operacje jednoetapowe

 • 5-6 miesiąc życia: Odtworzenie ciągłości w układach tkanek miękkich – wargi i podniebienia. Celem jest przywrócenie funkcji mięśni i estetyki twarzy
 • 2-3 rok życia: W oparciu o warunki zgryzowe i warunki do leczenia ortodontycznego ustalenie wspólnie z ortodontami wskazań do operacji przeszczepu kości do wyrostka zębodołowego. Celem jest przywrócenie ciągłości układu kostnego, korekta nosa sposobem otwartym – poprawa efektu estetycznego twarzy
 • 4-5 rok życia – w razie potrzeby (po bilansie):  Kontrola drożności i ewentualne wyprostowanie przegrody nosa oraz inne korekty przed pójściem do szkoły
 • 8-11 rok życia – w razie potrzeby u pacjentów operowanych 2- etapowo (po bilansie): Przeszczep kości, korekta części chrzęstnej nosa, faryngofiksacja
 • 12-14 rok życia – 17 – 21 rok życia:  zabiegi naprawcze oraz zabiegi ortognatyczne.

Operacje wieloetapowe

 • 3-6 miesiąc życia: Operacja rozszczepu wargi. Celem jest odtworzenie prawidłowego kształtu i funkcji wargi, korekcja nosa i przywrócenie estetyki twarzy.
 • 6 mieciąc – 2 rok życia: Operacja rozszczepu podniebienia. Celem jest oddzielenie jamy ustnej od jamy nosowej, przywrócenie funkcji podniebienia w procesie mowy i pobierania pokarmu.
 • 3-7 rok życia: Korekcja wargi i nosa zamknięcie otworów szczątkowych, wydłużenie przegrody, leczenie niewydolności podniebienno-gardłowej. Celem tych operacji jak i faryngofiksacji oraz operacji Abbego jest ułatwienie dziecku rozwoju społecznego w środowisku szkolnym poprzez poprawę wyglądu zewnętrznego i wymowy.
 • 7-12 rok życia:  Przeszczep kości do wyrostka zębodołowego Celem jest połączenie odłamów rozszczepionych szczęki, uniesienie obniżonego skrzydła nosa i utrwalenie warunków zgryzowych ustalonych ortodontycznie.
 • 8-21 rok życia: Korekta wtórnych zniekształceń twarzy, szczęki i żuchwy oraz leczenie niewydolności podniebienno-gardłowej. Ceem jest: Operacje te są niezbędne u młodych ludzi z poważnymi zniekształceniami porozszczepowymi, by na progu dorosłego życia mogli znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie bez poczucia naznaczenia.

Etapy leczenia:

Karmienie u dzieci z rozszczepem

Chirurgia wargi 
Chirurgia naprawcza wargi jest najczęściej wykonywana, gdy dziecko ma 6 miesięcy. Podczas operacji skóra, mięśnie wargi są umieszczane we właściwym miejscu. Nos jest operowany w czasie pierwszego zabiegu, ale często potrzebuje dodatkowej operacji, podczas wzrostu dziecka. Najczęściej zabieg trwa około 2 godzin.

Ocena słuchu i drenaż uszu
Sprawdzamy słuch dziecka przez całe dzieciństwo. Co roku specjalista przeszkolony w celu sprawdzenia słuchu u niemowląt i dzieci (audiolog) sprawdza słuch dziecka. Większość dzieci z rozszczepem podniebienia ma płyn w uchu środkowym . Może to powodować zaburzenia słuchu. Zalecane jest włożenie małych plastikowych rurek do jamy bębenkowej. Utrzymuje to ucho środkowe w czystości. Często odbywa się to w tym samym czasie, co operacja korygowania podniebienia.

Chirurgia podniebienia
Jeśli dziecko ma rozszczep podniebienia, wykonujemy operację w wieku około 6 do 15 miesięcy. W trakcie operacji rozszczepu podniebienia, szczelina jest zamknięta, a mięśnie podniebienia miękkiego umieszcza się we właściwym miejscu. Celem jest stworzenie podniebienia, które umożliwia prawidłową mowę

Rozwój mowy
Regularnie sprawdzamy mowę dziecka i jej rozwój, począwszy od urodzenia. Podniebienie rozszczepione uszkadza mięśnie niezbędne do normalnej mowy. Dziecko może mieć problem z poprawnym wypowiadaniem dźwięków, nawet po operacji. Niektóre dzieci z rozszczepami mają stan zwany dysfunkcją podniebienno gardłową. Często terapia logopedyczna pomaga dzieciom rozwijać prawidłową mowę. Niektóre dzieci wymagają dalszych operacji po naprawieniu rozszczepu. Jest to prawdopodobne dziecko ma niewydolność podniebienno gardłową. Lekarz chirurg
foniatra współpracują aby ustalić najlepszy sposób leczenia.

Leczenie stomatologiczne i ortodontyczne

Przeszczep kostny pęcherzyków szczękowych dla górnych szczelin szczęki. 

Wiele dzieci z rozszczepem wargi i rozszczepem podniebienia posiada również rozszczep w kości szczęki – wyrostek zębodołowy. Przeszczep kości jest zabiegiem wypełniania luki w tej kościach. Dziecko może potrzebować leczenia ortodontycznego przez kilka miesięcy w celu przygotowania się do zabiegu. Do szczeliny wprowadza się kość pobraną z kości biodrowej. Operacja ta odbywa się, gdy dziecko ma 2-3 lat lub około 7- 12 lat.

Korekcja nosa
Chirurgia rozszczepu również leczy problemy z nosem. Ale niektóre dzieci potrzebują więcej operacji, gdy się zmieniają się podczas wzrostu. Dziecko z rozszczepem może mieć problemy z oddychaniem, ponieważ wnętrze nosa nie ukształtowało się prawidłowo. Jedynym z problemów jest skrzywiona przegroda. Najczęściej chirurgia poprawiająca problemy z oddychaniem i poprawiająca symetrię nosa wykonywana jest u nastolatków.

Chirurgia szczękowa- ortognatyczna
Dzieci z rozszczepem mają większe prawdopodobieństwo na zaburzenia wzrostu szczęki.
Wówczas wykonuje się chirurgię ortognatyczną ustawiającą w prawidłowych żuchwę. Konieczne jest do operacji przygotowanie ortodontyczne.