Przed pierwszym trymestrem ciąży łączy się pięć wyniosłości twarzowych – czołowo nosowy, dwa boczne szczęki , dwa żuchwowe – po przez migrację mezynchymy do środka twarzy tworząc wszystkie jej elementy.

Jeżeli proces ten zostanie zaburzony , wówczas dochodzi do powstania rozszczepu.

Etiologia rozszczepu nie jest do końca poznana.

Z pewnością defekty genetyczne, , infekcje wirusowe , brak witamin oraz inne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w pierwszym trymestrze ciąży mogą być przyczyną.

Rozszczep nie jest tylko rozdzieleniem struktur wargi , wyrostka czy podniebienia .Jest

również zniekształceniem spowodowanym nie połączeniem się części twarzy. Wypaczeniu ulegają elementy anatomiczne jak warga , nos , przegroda nosowa, części szczęki i wyrostka zębodołowego , lemiesz , mięśnie podniebienia, i inne struktury twarzy.

Rozszczep jednostronny wargi

Głównym celem zabiegu jest korekta asymetrii. Początkowo chirurdzy starali się tylko naciąć brzegi rozszczepu i je zszyć , aby w późniejszym czasie skorygować długość wargi po przez zastosowanie różnego typu płatów miejscowych.

Opracowano na przestrzeni lat wiele metod operacji rozszczepionej wargi.

Metoda Mirault – Blair – Browna polega na wydłużeniu części rozszczepowej wargi po stronie rozszczepu za pomocą płata trójkątnego pobranego z części rozszczepionej . Łuk Kupidyna jest deformowany w tej metodzie

Metoda Hagedorna – Le Mesieur polega na przesunięciu płata prostokątnego ze strony rozszczepowej do strony nierozszczepowej w nacięcie rekonstruujące łuk kupidyna

Metoda Tennisona Randalla jest Z palstyką płatami trójkątnymi dolnymi korygująca łuk kupidyna lecz powodująca blizną w rynience wargowej i częściowe jej wypłaszczenie.

Metoda rotacyjno wysuwająca Millarda

Zdeformowana anatomia jednostronnego rozszczepu wargi korygowana jest przez rotacyjne nacięcie uwalniające tkanki wargi  włączając łuk kupidyna . Ruch ku dołowi w normalną symetryczną pozycję zgodnie z sąsiednią częścią wargi z równoczesnym przesunięciem i wysunięciem tkanek bocznych elementów wargi do szczeliny powstałej po nacięciu płata rotacyjnego . Wysunięcie powoduje korekcją spłaszczonego skrzydła nosa i C kształtne nacięcie pomaga w wydłużeniu słupka nosa  słupku nosa. Przebieg blizny jest wzdłuż wyniosłości rynienki wargowej co zabezpiecza przed jej spłaszczeniem.

Przed chirurgiczne ortodontyczne przygotowanie pacjenta często pozwala na zbliżenie segmentów wyrostka zębodołowego umożliwiające na wykonanie gingiwolplastyki.

Następuje przy wąskiej szczelinie rozszczepowej wzrost kości w tym rejonie co pozwala na uniknięcie następnych przeszczepów kostnych i pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie zabiegów korekcji nosa i wargi.7,8,9,10

Rozszczep obustronny wargi

W całkowitym obustronnym rozszczepie segment przedni szczęki z lemieszem nie jest połączony z bocznymi segmentami szczeki , co powoduje jego niekontrolowany wzrost doprzedni.  Występuje znaczne skrócenie przegrody skórnej słupka nosa. Spowodowane jest to brakiem opory podczas wzrostu embriogentycznego. W opisywanym fragmencie wargi- rynienki wargowej brak jest mięśnia okrężnego ust . Skrzydła nosa są szeroko rozciągnięte . Chrząstki nosa są zdeformowane rozciągnięte i przemieszczone w stosunku do zapadniętego czubka nosa , słupek nosa jest krótki lub nie istnieje co powoduje opadniecie czubka nosa.

We wczesnym okresie chirurdzy usuwali premaxille co powodowało olbrzymie kalectwo. Używano również drucianego okrężnego szwu przez wszystkie trzy elementy kostne celem zbliżenia ich i zamknięcia rozszczepu. Technika ta powodowała normalny wzrost szczeki i była wyrazem przed wczesną operacją .

Zamknięcie wargi nad rozszczepem daje cofnięcie wysuniętej premaxilli.

Współczesne metody leczenia pozwalają na cofnięcie zbyt mocno wysuniętego elementu za pomocą ortodoncji przed chirurgicznej.

Całkowite zespolenie wargi i wykonanie gingiwolplastyki powoduje cofnięcie premaxilli . w nielicznych przypadkach może dochodzić do jej zbyt dużego cofnięcia lub martwicy.

Deformacja z powodu obustronnego rozszczepu dotyczy najczęściej słupka nosa który jest skrócony. Metod wydłużania słupka nosa jest wiele między innymi płat widelcowy ( fork flap). Za pomocą tego płata można wydłużyć słupek nosa i zwęzić szeroką rynienkę jako kolejną procedurę.

Zamknięcie warg w obustronnym rozszczepie odbywa się poprzez rotację płata mięśniowo skórnego ku dołowi i do środka , zespalając warstwę mięśniową na którą naszywa się odpreparowany płat z rynienki ( prolabium). 11,12,13,14,15,16