Rozszczep podniebienia jest to zaburzenie połączenia się dwóch płyt podniebiennych podczas życia płodowego. Rozszczep może obejmować podniebienie twarde i/lub miękkie.

Otwór przysieczny usytuowany za siekaczami centralnymi szczeki jest miejscem gdzie spotyka się boczne wyrostki szczęki spotykają się z usytuowaną pośrodkowo premaxillą.

Rozszczep wargi i wyrostka zębodołowego dotyka struktury usytuowane do przodu ( wyrostek zębodołowy, warga , części chrzęstne nosa jak również dno jamy nosowej). Nazywane są podniebieniem pierwotnym .

Struktury dotylnio położone zwane podniebieniem wtórnym obejmują podniebienie kostne , podniebienie miękkie , języczek.

Najczęstsza kombinacją jest jednostronny rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego, częściej spotykany u chłopców szczególnie lewostronnie.

Następnym najczęściej występującym rodzajem rozszczepu jest rozszczep podniebienia i jest spotykany częściej u dziewcząt. Najczęstszym jest rozszczep języczka , rozdwojenie języczka, . większość z tyk przypadków jest asymptomatyczne , jakkolwiek związane jest to z rozszczepem pod śluzówkowym i prawie 20 % przypadków ma różnego stopnia niewydolność podniebienno gardłową .