Od momentu narodzin przez cały okres życia z szczególnym podkreśleniem fazy oralnej, w kontekście poznawczym, układ ruchowy narządu żucia funkcjonuje ciągle utrzymując właściwą pozycję żuchwy i języka. Bierze udział w oddychaniu, połykaniu, artykulacji dźwięków czyli komunikacji, odczuwaniu smaku, żuciu, kaszleniu, ziewaniu.

Chirurgiczne zabiegi wykonywane w tym obszarze mają na celu przywrócenie utraconych, niewykształconych, bądź korektę zaburzonych rozwojowo tkanek miękkich i układu kostnego. Prawidłowe relacje kostne i nerwowo mięśniowe tworzą podstawę do kształtowania prawidłowych wzorców ruchowych.

Proces fizjoterapeutyczny zaczyna sie przed ingerencją chirurgiczną oceną stanu funkcjonalnego, identyfikacją ograniczeń i dysfunkcji oraz ich przyczyn.

Jest kontynuowany po zabiegu chirurgicznym do momentu osiągnięcia i utrwalenia maksymalnej sprawności funkcjonalnej. Działania fizjoterapeutyczne mają na celu przywrócenie sprawności mięśni mimicznych, aby znów bądź wreszcie móc odwzajemnic uśmiech, zebrać usta do buziaka, unieść z radością brwi, czy przerzucić kęs z policzka do policzka.

Skorygowany chirurgicznie układ kostny, prawidłowe uzębienie, podejmą pełną funkcję tylko w momencie gdy mięśnie obsługujące żuchwę posiądą umiejętność przemieszczenia jej w kierunku bocznym, przednim, do rozwarcia i zwarcia, a aparat więzadłowy i torebka stawowa umożliwią uzyskanie pełnego zakresu ruchu.

Działania fizjoterapeutyczne poprawiaące sprawnosć układu stomatognatycznego to:

  • Terapia punktów spustowych-Masąż funkcyjny-Techniki energizacji mięśniowej
  • Rozluznianie mięśniowo powięziowe-Mobilizacja stawu skroniowo-żuchwowego
  • Reedukacja nerwowo mięśniowa-Fizykoterapia-Autoterapia

Specyficzna fizjoterapia powinna stanowić stały element postepowania w leczeniu chirurgicznie korygowanych wad ze względu na towarzyszące pozabiegowe ograniczenia ruchomości, osłabienie sił mięśniowej i występowanie bólu.

Wypracowany przez nas protokół postępowania z pacjentami ortognatycznymi powoduje zwiększenie świadomości pacjenta z jednoczesnym zmniejszeniem lęku związanego z zabiegiem, zmniejszenie dolegliwości bólwych oraz szybsze uzyskanie pełnej sprawności.