Poradnia Laryngologiczna poniedziałek 08:00 – 18:00 dr n. med. Krzysztof Czepułkowsk

dr n. med. Wacław Kopala

dr n. med. Dariusz Lotkowski

dr n. med. Sławomir Piotrowski

lek. Marcin Siniarski

lek. Natalia Żuchowska

 

wtorek
08:00 – 16:00
środa
08:00 – 16:00
czwartek
08:00 – 16:00
piątek
08:00 – 18:00

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

  • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
  • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
  • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
  • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
  • wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

  • dni i godziny przyjęć,
  • nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji:

  • Przez internet

Rejestracja za pomocą formularza on-line

Rejestracja przez ePortal pacjenta

Rejestracja e-mailowa

Uzupełniasz podane dane w formularzu rejestracyjnym i gotowe. Wejdź na stronę erejestracja.wssd.olsztyn.pl Wypełnij pola: PESEL dziecka i hasło. Wybierz z listy poradnię i lekarza. kliknij „Szukaj”. Wybierz termin I już! 🙂 Wyślij wiadomość podając wymagane dane na adres: rejestracja@wssd.olsztyn.pl, rejestracjarehabilitacji@wssd.olsztyn.pl rejestracjatwarzoczaszki@wssd.olsztyn.pl
Szybka Rejestracja ePortal Pacjenta  
  • Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-19:00

  • Przez telefon

Zadzwoń pod numer rejestracji:

Poradnia Laryngologiczna tel. 89 539 32 00 (w godz.7.00-19.00)