W Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Twarzowo Szczękowej prowadzimy następujące badania:

 • polisomnografia
 • badania oddychania
 • badania elektrofizjologicnze
 • badania obrazowe tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

Leczenie realizowane w Centrum:

 • chirurgia ortognatyczna
 • chirurgia rekonstrukcyjna twarzoczaszki
 • leczenie rozszczepów wargi i podniebienia
 • osteodystrakcja szkieletu twarzo i mózgoczaszki
 • neurochirurgia – chirurgia sklepienia czaszki
 • chirurgia endoskopowa
 • rekonstrukcje małżowin usznych
 • mikrochirurgia – mikrochirurgiczne rekonstrukcje tkankowe
 • nawigacja i tomografia śródoperacyjna
 • neuromonitoring
 • projektowanie wirtualne – szablony operacyjne, elementy stabilizacyjne wykonywane indywidualnie
 • protezy stawu skroniowo żuchwowego
 • indywidualne protezy stawu skroniowo żuchowego
 • implanty słuchowe
 • logopedia w wadzie rozszczepowej
 • karmienie w wadzie rozszczepowej przed i pooperacji
 • postępowanie rehabilitacyjne po zabiegach na szkielecie twarzoczaszki