Aby zwiększyć komfort hospitalizacji i zredukować stres i lęk z nią związany zapraszamy Rodziców do towarzyszenia dzieciom w trakcie całego pobytu na Oddziale Chirurgii.

Obecność Rodzica lub Opiekuna Prawnego jest wymagana w dniu przyjęcia, ze względu na konieczność przeprowadzenia badania lekarskiego i zebrania szczegółowego wywiadu chorobowego, oraz podpisania odpowiedniej zgody na leczenia operacyjne.

W Naszym Oddziale na noc z dzieckiem może pozostać jedno z Rodziców, Opiekunów lub osoba przez Nich wskazana. Pobyt nocny jest płatny- należność wpłaca się w kasie szpitala. Rodzic otrzyma łóżko polowe oraz bieliznę pościelową. Zasady pobytu w oddziale opisane są w Regulaminie Porządkowym.

Odwiedziny

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi na naszym Oddziale. Prosimy pamiętać, że oprócz Państwa dziecka na Oddziale znajduje się również kilkunastu, często cierpiących pacjentów.

  • Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie.
  • W dniu operacji i w okresie pooperacyjnym prosimy o zredukowanie liczby odwiedzających do 2 osób, gdzie jednoczasowo może przebywać na sali 1 odwiedzający przy 1 dziecku.
  • Przed wejściem na Oddział prosimy o skorzystanie z szatni, która znajduje się na parterze przy wejściu do szpitala.
  • Na sali chorych odwiedzający nie mogą siadać na łóżkach chorych lub używać szafki nieprzydzielonej danemu pacjentowi, nawet jeśli wydaje się, że w tej chwili nikt ich nie używa. Jeśli tylko stan pacjenta na to pozwala prosimy o przejście do świetlicy. Każdorazowe opuszczenie Oddziału przez dziecko powinno odbywać się pod opieką osoby dorosłej i po zawiadomieniu personelu pielęgniarskiego.
  • Podawanie dziecku żywności innej niż szpitalna musi być każdorazowo konsultowane z pielęgniarką lub lekarzem.
  • Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.