Dzień operacji

Zabiegi operacyjne w Naszym Oddziale rozpoczynają się o godzinie 8:30.

Kolejność zbiegów ustala Ordynator Oddziału Chirurgii na odprawie lekarskiej wcześniej tego samego dnia o godzinie 7:30. Plan zabiegów jest elastyczny i może ulec zmianie. W dniu zabiegu dziecko pozostaje na czczo.

Przed operacją

Chirurg, który przeprowadzi operację ponownie zbada dziecko i przeprowadzi rozmową z rodzicami, aby uzyskać potwierdzenie zgody na leczenie operacyjne. Na zlecenie anestezjologa dziecku podany zostanie syrop lub tabletka redukującą uczucie strachu i bólu. Rodzice mogą towarzyszyć dziecku do wjazdu na Blok Operacyjny.

Po operacji

Pacjent trafia na Salę Pooperacyjną, gdzie przebywa pod stałą opiekę personelu pielęgniarskiego. Pobyt na Sali Poperacyjnej trwa zwykle 2-3 godziny. Ze względu na konieczność intensywnego nadzoru, Rodzice w tym czasie nie mogą przebywać z dzieckiem. Chirurg po zabiegu przekazuje Rodzicom informacje na temat operacji. Po około 2 godzinach od zakończenia operacji dziecko trafia z powrotem na Oddział Chirurgii. W pierwszych godzinach po operacji należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich (kiedy dziecko może jeść, zabezpieczenie przeciwbólowe).

Wypis ze szpitala

Decyzja o wypisie ze szpitala zapada na podstawie przebiegu pooperacyjnego i stanu zdrowia dziecka. Pacjent, który nie ukończył 18 roku życia, może zostać odebrany ze szpitala przez Rodzica, Opiekuna Prawnego lub osobę przez nich upoważnioną.

Wypisy (Karta Informacyjna Pobytu Szpitalnego) wydawane są od godziny 13 w gabinecie lekarskim. Wypis zawiera informacje dotyczące przebytej diagnostyki i leczenia dziecka oraz zalecenia, jak postępować po operacji w domu. Pacjent nie powinien opuścić Oddziału bez odebrania Karty Informacyjnej Pobytu Szpitalnego.