Przyjęcia planowe odbywają się w wyznaczonym terminie wyłącznie na podstawie skierowania w obecności Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Dzień przyjęcia do Szpitala poświęcony jest przygotowaniu pacjenta do leczenia operacyjnego. Czynności te obejmują założenie pełnej dokumentacji medycznej, rozmowę z chirurgiem i anestezjologiem, wykonanie badań dodatkowych, zapoznanie się z Oddziałem.

Poniżej opisujemy czynności, które towarzyszyć będą Państwu w trakcie przyjęcia.

Punkt Przyjęć Planowych

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00 do Punktu Przyjęć Planowych (wejście główne do Szpitala od ulicy Dworcowej)
  • dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 7.00 -11.00 do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (wejście od ulicy Żołnierskiej)

Po wprowadzeniu danych dziecka do systemu komputerowego Szpitala personel Punktu Przyjęć Planowych założy dokumentację medyczną. Następnie osoba wyznaczona zaprowadzi Państwa na Oddział Chirurgii.

Oddział Chirurgii

Członek personelu pielęgniarskiego zapozna Państwa z topografią Oddziału (toalety, świetlica, dyżurka pielęgniarska, gabiet lekarski, gabinet ordynatora).

Następnie dziecko zostanie zbadane przez chirurga. Rodzic powinien być obecny przy badaniu dziecka, aby uzupełnić wywiad i wyjaśnić wątpliwości. Lekarz przyjmujący w miarę możliwożci odpowie na Państwa pytania lub skieruje do lekarza prowadzącego. W dalszej kolejności odbędą się następujące czynności:

  • badania laboratoryjne (pobranie krwi, założenie venflonu)
  • badania obrazowe w razie konieczności (USG, rtg)
  • konsultacje specjalistów (m.in. pediatra, kardiolog, neurolog)

Przygotowanie do znieczulenia

Po zbadaniu dziecka i rozmowie z rodzicami anestezjolog zaproponuje Państwu optymalny sposób znieczulenia dziecka i zabezpieczenia przeciwbólowego po zabiegu. Jest to czas, aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące znieczulenia (narkozy).

Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych badań pacjent pozostaje na Oddziale i jest przygotowywany do leczenia operacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące jedzenia i picia przed i po zabiegu przekaże Państwu lekarz lub personel pielęgniarski.

Informacje praktyczne

  • Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia dziecka prosimy kierować do lekarza prowadzącego,
  • W dniu przyjęcia dziecko zgłasza się do Szpitala z Rodzicem lub Opiekunem Prawnym, ze względu na konieczność podpisania odpowiednich formularzy i zgód na leczenie,
  • W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo, chyba że lekarz wyraźnie poinformuje inaczej,
  • Przed przyjęciem do Szpitala prosimy o: wykąpanie dziecka, usunięcie makijażu, poinformowanie o noszeniu szkieł kontaktowych, zdjęcie pierścionków, sztucznych paznokci, kolczyków i innych ozdób oraz zmycie lakieru z paznokci.