Postępowanie z dzieckiem po operacji zamknięcia rozszczepu:

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

Postępowanie po zabiegu dwuszczękowym:

Postępowanie po założeniu dystraktora podniebiennego:

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

KRANIOSYNOSTOZA. PRZEWODNIK DLA RODZICÓW