Dr n. med. Piotr Chomik  specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Pracownik Centrum Wad Twarzoczaszki, Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo–Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę chirurgicznego leczenia wrodzonych wad twarzoczaszki, w tym chirurgii ortognatycznej, chirurgii rekonstrukcyjnej jamy ustnej i twarzoczaszki u pacjentów po urazach oraz operacjach onkologicznych. Zajmuje się również chirurgią rekonstrukcyjną i regeneracyjną jamy ustnej, w tym implantologią stomatologiczną w pełnym zakresie.